Pêl virbikeû me têxe nav lêgerînan

Pêl merceka ku di nav qutîya lêgerînê de ye bike (di serîya gerokê de)Pêl merceka ku di nav qutîya lêgerînê de ye bike (di serîya gerokê de)

Pêl eyaran bighurîne bikePêl eyaran bighurîne bike

Di nav Standard lêgerîn de Egerîn hilbijêreDi nav Standard lêgerîn de Egerîn hilbijêre

Bike malpera sereke