2 results for ""Hedil""
Hedil https://ku.wikipedia.org/wiki/Hedil

Hedil gunde navçeye hezex e.Hedil gundeki Eşira Omerka ye u te gotın ku dı diroke de navenda Eşira Omerka Hedil bu. Jı Hezex 10-12 km dure u lı aliye hezex newal heye.Lı derdora we Mırık, Xenduk, Fil

OpenStreetMap for Wikipedia - Wikipedia article: Kategorî:Gundên_Hezexê http://tools.wmflabs.org/osm4wiki/cgi-bin/wiki/wiki-osm.pl?article=Kategor%25C3%25AE%3AGund%25C3%25AAn_Hezex%25C3%25AA&project=ku

Bafê CDATA br Source Wikipedia article a href http ku wikipedia org wiki Bafê Bafê a Basibirin CDATA br Source Wikipedia article a href http ku wikipedia org wiki Basibirin Basibirin a Erzanex CDATA