11 results for ""John Stuart Mill""
Nefel http://nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?ArticleNr=4346&MemberNr=33&RubricNr=

Stuart Mill Rêbaza amerîkîtiyê demokrasî divê bi gotinek dî rêveberiya hemî xelkê rêveberiya nûneriya hemî xelkê bike û bo hemî xelkê bipeyive Theodore Parker Şerrê hemiyan dijî hemiyan Thomas Hobbes