1 results for ""Lîstî kenallekanî topî pê""
Lîstî Kenallekanî topî https://ku.wikipedia.org/wiki/Lîstî_Kenallekanî_topî_pê

broadcastî nêwdewlety WelatZimanxorayî/pareKenalYaryekanî sêşem rastewxoYaryekanî çarşem rastewxoLêdaneweî yaryekanî sêşemLêdaneweî yaryekanî çarşemBernameî heftaneAfrîka Înglîzî Pare Super Sport