13 results for " Gregory H. Johnson"
Hevzayendîtî https://ku.wikipedia.org/wiki/Hevzayendîtî

/ê re hatiye girêdan. Wekî mînak hatiye fikirîn ku taybetiyên jinê ku têkilî nîşan dide jinekê, mêrokî(maskulen) ye; an jî taybetiyên zilamê ku têkilî nîşan dide zilamekî din jî jinokî(femînen) ye.[Minton, H. L. (1986

Greek and Roman Materials http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus%3Acollection%3AGreco-Roman

this work Aristotle Athenian Constitution Kenyon Greek Aristot Const Ath search this work Athenian Constitution H Rackham English Aristot Const Ath search this work Economics Greek Aristot Econ search

Hemingway, Ernest (1899-1961) - Notice documentaire IdRef http://www.idref.fr/026918471

London J Cape 1932 014022796 A farewell to arms Images animées L adieu aux armes directed by Frank Borzage screenplay by Benjamin Glazer and Oliver H P Garrett from the novel by Ernest Hemingway with Helen