1 results for ""Kesayetiya pasîv-agresîv""
Kesayetiya pasîv-agresîv https://ku.wikipedia.org/wiki/Kesayetiya_pasîv-agresîv

Kesayetiya pasîv-agresîv yek ji cureyên kesayetiyên nexweş e. Nexweş elementên negatîv ên nerealîst û elementên pozîtîv ên nerealîst bi hevre di kesayetiya xwe de hihebîne. Li ser vê kesayetiyê