1 results for ""Sîtozîn""
Sîtozîn https://ku.wikipedia.org/wiki/Sîtozîn

pêkhatina sîtozînê Sîtozîn (2-oksi-4-aminopirimidin ankû 4-amino-2(1H)-pirimidinon), guanîn adanîn û têmîn bi hev re ye. Bi hev re di DNA û RNA de bazên bingihîn diafirênê. Formula wê C4H5N3O